8. Vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa

Vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lue oppikirjan sivut 102-113 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.

1. Millä tavalla sinä vaikutat yhteiskunnassa?

2. Tarvitaanko yhteiskunnassa lainkuuliaisuutta vai kansalaistottelemattomuutta? Perustele kantasi.

3. Millaisen median parissa vietät eniten aikaa? Pohdi, miten median kulutustottumukset vaikuttavat mielipiteisiisi ja käyttäytymiseesi.

4. Mieti, miten voisit hyödyntää sosiaalista mediaa vaikuttamisen välineenä jossain sinulle tärkeässä asiassa. Perustaisitko blogin vai verkkoadressin?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake