Itsenäinen 10.10.2017

Tehtävä 1

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tarkastele vallan ulottuvuuksia-taulukkoa (s-42).
a) Mitkä vallan lajeista ovat keskeisiä 2010-luvun Suomessa?

b) Millaista valtaa käytät itse?

c) Millaisen vallankäytön kohteena tunnet itse olevasi?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 2

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Selitä seuraavat termit:

a) parlamentarismi

b) vallan kolmijako

c) legitiimi

d) suvereeni


e) Miten vallan kolmijako-oppia nyky Suomessa sovelletaan?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 3

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mikä on mielestäsi paras äänestysikäraja
a) kuntavaaleissa

b) eduskunta ja EU-vaaleissa

c) presidentinvaaleissa


Ketkä Suomessa äänestävät aktiivisimmin? Mitä seurauksia tästä on?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Puoluetehtävä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tutustu ensin pintapuolisesti puoluerekisterissä olevien puolueiden kotisivuihin.
http://www.vaalit.fi/fi/index/puolueet/rekisteroidytpuolueet.html
Valitse sitten lähempään tarkasteluun yksi puolue.

1. Tarkastele valitsemasi puolueen järjestörakennetta etsimällä vastaukset seuraaviin kysymyksiin.
a. Miten puolueeseen liitytään?

b. Miten puolue on organisoitunut kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti?

c. Kuinka puoluejohto valitaan?

d. Mitä ala- ja sisarjärjestöjä tai yhdistyksiä puolueeseen tai sen lähiympäristöön kuuluu?

2. Käy läpi puolueen puolueohjelmaa. Millä tavalla ja miten tarkkaan puolueohjelma on määritelty? Mitä mieltä olet puolueen ohjelmasta tai periaatteista yleisesti?

3. Etsi jokin ajankohtainen asia tai tavoite, jota puolue pyrkii edistämään. Esittele se lyhyesti.

4. Valitse jokin alla olevista teemoista ja vertaa sitä jonkin toisen, mielellään aatteellisesti huomattavasti erilaisen puolueen ohjelmaan. Voit valita myös jonkin oman teeman.
 ydinvoima
 luonnonsuojelu
 autovero
 koulutus
 työttömyys
 työaika
 turvapaikanhakijat Suomessa
 maanpuolustus
 Suomi ja Euroopan unioni

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake