6. Suomi - tasa-arvon mallimaa?

Tiedonhakutehtävä - Alueelliset erot Suomessa

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Etsi kuntaliiton tietopankista tietoja siitä, miten kaksi maakuntaa eroavat toisistaan. Vertaa omaa maakuntaasi johonkin toiseen maakuntaan. www.kunnat.net/kuntakuvaajat
Etsi havaintoja seuraavilta osa-alueilta:

väestörakenne

väestön ikärakenteen kehitys

huoltosuhde

työttömyys- ja työllisyysaste

bruttokansantuote

muuttoliike

Pohdi, mikä vaikutus löytämilläsi tiedoilla on kunnassa järjestettävien palveluiden kannalta.


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tasa-arvo oppikirjan kuvissa

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Olet sosiologi. Tutki oppikirjasi kuvia.

Millä tavalla miehet ja naiset esiintyvät kuvissa?

Minkälaista sukupuolikuvaa kirjan kuvat luovat?

Ovatko miesten ja naisten roolit kuvissa perinteisiä vai moderneja?

Mitä yhteiskunnalliseen arkeen liittyviä kuvia löydät?

Etsi kirjasta kuvia, joilla yritetään vaikuttaa lukijaan. Kerro, millä tavoin.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake