4. Väestön muuttuessa Suomi muuttuu

Vähemmistöt Suomessa

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Valitkaa yksi vähemmistö, tutustukaa ja etsikää tietoa netistä.
Kirjoittakaa mielestänne viisi mielenkiintoisinta asiaa valitsemastanne vähemmistöstä.
Vähemmistö

1.
2.
3.
4.
5.

Ryhmän jäsenet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Maastamuutto ja maahanmuutto

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Selvittäkää ryhmässä suullisesti, mitä seuraavat termit tarkoittavat:

Ulkosuomalainen
Siirtolainen
Pakolainen
Perheenyhdistäminen
Kiintiöpakolainen
Turvapaikanhakija

Listatkaa asioita, miksi Suomeen muutetaan ja miksi Suomesta muutetaan pois.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Monikulttuurinen yhteiskunta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Keskustelkaa ryhmässä (tai kirjoita) seuraavista kysymyksistä. Tutustukaa samalla oppikirjan sivun 43 tilastoon.

Mitä monikulttuurisuus tarkoittaa?

Miten monikulttuurisuus näkyy Posiolla?

Miten monikulttuurisuus näkyy Suomessa suurissa kaupungeissa?

Mitä ongelmia monikulttuurisuus tuo?

Mitä positiivisia asioita monikulttuurisuus tuo?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake