2. Yhteisöt muodostavat yhteiskunnan

Mihin yhteisöihin sinä kuulut?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mihin yhteisöihin sinä kuulut?

Ota selvää, mitkä näistä ovat rekisteröityjä yhdistyksiä.

Minkälaiset säännöt ohjaavat yhteisäjen toimintaa?

Miten toiminta erilaisissa yhteisöissä ja niiden pelisääntöjen omaksuminen on vaikuttanut sinuun?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake