2. Yhteisöt muodostavat yhteiskunnan

Mihin yhteisöihin sinä kuulut?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mihin yhteisöihin sinä kuulut?

Ota selvää, mitkä näistä ovat rekisteröityjä yhdistyksiä.

Minkälaiset säännöt ohjaavat yhteisäjen toimintaa?

Miten toiminta erilaisissa yhteisöissä ja niiden pelisääntöjen omaksuminen on vaikuttanut sinuun?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Arvot ja normit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mitkä arvot ja normit uskot lähes kaikkien suomalaisten jakavan? Laadi lista.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Turhat normit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Jotkut normit vaoivat olla turhia, rajoittavia tai jopa vahingollisia. Keksi esimerkkejä normeista, joita tulisi purkaa.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake