10. Vaikutaminen on kansalaisen mahdollsisuus

Kappaleen keskeiset asiat:

Miksi kansalaiset vaikuttavat?
Vaikuttamisen keinot
  • Äänestäminen, ehdolleasettuminen
  • Kirjoittelu
  • Suora yhteydenotto
  • Mielenosoitukset
  • Adressi, kansalaisaloite
  • Boikotti, boycot
  • lobbaaminen
Päätöksestä valittaminen
Kansanliikkeet
Puolueet, järjestöt
Kansalaisyhteiskunta

Tehtävä 1

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Millä tavalla sinä vaikutat yhteiskunnassa?

Tarvitaanko yhteiskunnassa lainkuuliaisuutta vai kansalaistottelemattomuutta? Perustele kantasi.

Millaisen median parissa vietät eniten aikaa? Pohdi, miten median kulutustottumukset vaikuttavat mielipiteisiisi ja käyttäytymiseesi.

Mieti, miten voisit hyödyntää sosiaalista mediaa vaikuttamisen välineenä jossain sinulle tärkeässä asiassa. Perustaisitko blogin vai verkkoadressin?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vaikuttajan reittikartta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tutustu Valtikan Vaikuttajan reittikarttaan http://reittikartta.valtikka.fi/

Tehtävät
1. Valitse kolme reittiä ja toimi siellä annettujen ohjeiden mukaan.

2. Mieti jokin ajankohtainen asia, johon haluaisit ottaa kantaa. Käy sitten reittikartan kaikki yhdeksän sakaraa läpi valitsemasi aiheen näkökulmasta.

3. Mitkä sakarat antoivat sinulle sopivia neuvoja vaikuttamiseen?

4. Mitkä eivät olleet kovin käyttökelpoisia?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 3

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mitä vaikuttamisen keinoja käyttäisit, jos tavoitteenasi on

a) estää kunnankirjaston lakkauttaminen

b) kohentaa lapsiperheiden asemaa

c) torjua ilmastonmuutosta

Perustele valitsemasi keinot

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Työtapa - Nuorten elämää

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tutki Nuorten elämä -sivustoa. http://www.nuortenelama.fi/

Mitä oikeuksia saat kansalaisena, kun olet täyttänyt 18 vuotta?

Mihin saat opastusta Elävää elämää -osiosta?

Mitä erilaisia vaikuttamiskeinoja sivustolla esitetään?

Mitä vinkkejä saat sivustolta arjen vaikuttamiseen?

Valitse ajankohtaisosiosta mielestäsi kolme mielenkiintoisinta ajankohtaista aihetta.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake