1. Tiedolla saa valtaa

Mistä saat tietoa?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Ota selvää, mistä saat tietoa seuraavista asioista:
a) Mitkä puolueet ovat hallituksessa?

b) Miten ne suhtautuvat ydinvoimaan?

c) Ketkä ovat kotipaikkakuntasi kunnanhallituksen jäsenet ja mitä puolueita he edustavat?

d) Kuinka paljon Suomessa viime vuonna oli työttömiä työnhakijoita?

e) Paljonko Suomeen tuli viime vuonna turvapaikanhakijoita?

f) Mikä oli Suomen virallinen kanta maamiinat kieltävään kansainväliseen sopimukseen?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Argumentointi

Lue uutinen Näin koulutuksia on puolustettu leikkauksia vastaan ja mieti vastauksia seuraaviin kysymyksiin.

Mitkä ovat kirjoittajien keskeiset argumentit, joilla he pyrkivät vaikuttamaan lukijaan?
Keksi kolme argumenttia, joita leikkauksia puolustavat voisivat sanoa?