12. Puolueita ja politikointia

Selvitä, mitä puolueet haluavat

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävässä on kaksi osaa:

1. Yhden puolueen perusprofiilin selvitys
Selvitä valitsemasi puolueen ohjelman/tavoitteiden peruspiirteet.

Ota selvää puolueen kannattajakunnan suuruudesta (jäsenmäärä ja vaalitulokset) ja rakenteesta.

Esittele puolueen keskeisiä vaikuttajia.

Hae puoluetta koskevia uutisia ja muita juttuja lehdistä ja netistä.


2. Puolueitten kantoja erityiskysymyksiin
verotukseen

EU:hun

koulutukseen

maahanmuuttoon

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tunnistatko puolueet?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Päättele, minkä puolueen ohjelmasta alla olevat tekstikatkelmat ovat peräisin.

Tavoitteena on hyvän elintason, palveluiden ja työpaikkojen turvaaminen koko maassa.

Ympäristöä ja eläimiä on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja eettisesti.

Kansanvallan toimintamahdollisuuksia ei saa heikentää erilaisilla lyhytnäköisillä monikulttuurisuushankkeilla, joiden vaikutukset kansalaisten veronmaksuhalukkuuteen ja siten palvelujärjestelmäämme saattavat olla kohtalokkaat.

Puolue on vapaamielinen, liberaali puolue. Yhteistyössä muiden puolueiden kanssa… puolue toimii rauhan, vapauden, oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden puolesta.

Jokaisella ihmisellä on oltava mahdollisuus toteuttaa itseään vapaasti ja tasavertaisesti.

...puolueen aatetta määrittelevät lähiyhteisön vastuun korostaminen, ihmisten eettisen arvopohjan ja pohdinnan tukeminen sekä isänmaanrakkaus yhdistettynä aktiiviseen kansainvälistymiseen ja globaaliin vastuullisuuteen.

Suuret tulo- ja varallisuuserot ja omistamiseen perustuva valta ovat ihmisten tasa-arvon toteutumisen pahimmat esteet.

Hyvässä yhteiskunnassa jokainen voi valita vapaasti maailmankatsomuksensa. Eri kulttuurien edustajien tulee kohdella toisiaan arvostavasti, yhteisten sääntöjen mukaan.

...puolue haluaa helposti saavutettavia palveluja ja parempaa toimeentuloa lapsiperheille. Lapset eivät voi odottaa parempia aikoja. Lapsiköyhyyden poistamisen aika on nyt.


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake