14. Kunta lähellä kansalaista

Tehtävä 1

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Etsi tietoa oman kuntasi kustannusrakenteesta (kunnat.net-sivusto)
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tilastot/indikaatori/Sivut/main-listing.aspx

Tehtävät
1. Miten oman kuntasi luvut vastaavat kuntien keskiarvoa? Jos luvut poikkeavat, mistä se voisi johtua?

2. Vertaa kuntasi lukuja johonkin naapurikuntaan. Löytyykö eroja? Mistä ne voisivat johtua?Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 2

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tutustukaa seuraavaan sivustoon ja vastatkaa kysymyksiin.
https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kuntanavigaattori

a) Vertaa Posion tuloveroprosenttia Lapin ja Suomen muiden kuntien tuloveroprosenttiin.

b) Miten posiolaiset maksavat veroja suhteessa maan muihin kuntalaisiin?

c) Vertaa Posion saamia valtionosuuksia muiden kuntien saamiin valtionosuuksiin.

d) Vertaa Posion lainakantaa muiden kuntien lainakantaan.


MIkä on mielestäsi Posion kunnan taloudellinen tilanne?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 3

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Posion kunta

Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Käytä apuna Posion kunnan nettisivuja http://www.posio.fi/

a) Kuinka monta valtuutettua kunnanvaltuustossa istuu?

b) Mistä puolueista valtuutettuja on?

c) Mitä eri lautakuntia Posiolla on?

d) Mitä poliittiseen päätöksentekoon liittyviä ongelmia pienessä kunnassa voi olla?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake