UE04 Uskonto Suomessa

Juutalaiset Suomessa

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tutustu juutalaisuuteen Suomessa seuraavien tehtävien avulla. Käytä apuna nettiä ja oppikirjaa.

a) Kuinka paljon Suomessa on juutalaisia, ja missä juutalaiset seurakunnat sijaitsevat?

b) Mitä juutalaisuuden suuntausta Suomen juutalaiset seurakunnat edustavat virallisesti ja kuinka tämä näkyy niiden toiminnassa?

c) Millaista
uskonnollissta

ei-uskonnollista

toimintaa juutalaisissa seurakunnissa järjestetään?
d) Pohdi, miten juutalaisväestö on sopeutunut suomalaiseen yhteiskuntaan.

e) Etsi lisätietoja Helsingin Narinkkatorin historiasta.
f) Mitkä ovat Suomen juutalaisten omaan uskontoon liittyviä suurimpia haasteita nykyaikana?

g) Tutustu Fenno-Judaica-verkkonäyttelyyn http://fennojudaica.jchelsinki.fi/

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake