UE04 Uskonto Suomessa

Juutalaiset Suomessa

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tutustu juutalaisuuteen Suomessa seuraavien tehtävien avulla. Käytä apuna nettiä ja oppikirjaa.

a) Kuinka paljon Suomessa on juutalaisia, ja missä juutalaiset seurakunnat sijaitsevat?

b) Mitä juutalaisuuden suuntausta Suomen juutalaiset seurakunnat edustavat virallisesti ja kuinka tämä näkyy niiden toiminnassa?

c) Millaista
uskonnollissta

ei-uskonnollista

toimintaa juutalaisissa seurakunnissa järjestetään?
d) Pohdi, miten juutalaisväestö on sopeutunut suomalaiseen yhteiskuntaan.

e) Etsi lisätietoja Helsingin Narinkkatorin historiasta.
f) Mitkä ovat Suomen juutalaisten omaan uskontoon liittyviä suurimpia haasteita nykyaikana?

g) Tutustu Fenno-Judaica-verkkonäyttelyyn http://fennojudaica.jchelsinki.fi/

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Islam Suomessa

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tutustu islamiin Suomessa seuraavien tehtävien avulla. Käytä apuna nettiä ja oppikirjaa.

a) Millaista toimintaa moskeijoissa järjestetään?

b) Miten islam on organisoitunut Suomessa?

c) Kuinka moskeijoiden ylläpito ja muu toiminta rahoitetaan Suomessa?

d) Miten muslimien uskonnonharjoitukseen ja elämäntapaan liittyvät asiat on huomioitu suomalaisessa yhteiskunnassa?

e) Millä eri tavoin islamilaiset yhteisöt panostavat lasten ja nuorten uskonnolliseen kasvatukseen?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake