V Kristinusko Euroopan ulkopuolella

Uskonnollisuus Yhdysvalloissa

Pohjois-amerikkalainen kristillisyys

 • Muuttoliike Euroopasta 1600-luvulta alkaen uskonvainojen takia
 • Kirkkojen suuri kirjo
 • Itsenäisyysjulistus 1776 rakentui uskonnonvapauden periaatteelle
 • Ei valtionkirkkoa

Kirkokunnat

 • 60 % protestantteja
 • baptistit (suurin ryhmä)
 • metodistit
 • luterilaiset
 • episkopaalit (=anglikaaneista USA:ssa käytetty nimi)
 • Katoliset (suurin yksittäinen kirkkokunta)
 • Tärkeämpää kuin kirkkokuntien rajat on erottelu fundamentalistit – liberalistit tunnustusten sisällä

Seurakuntaelämä

 • Jäsenten tiivis kanssakäyminen
 • Toiminta aktiivista
 • Varat lahjoituksilla
 • Vapaaehtoistyö
 • TV-evankelistat
 • Karismaattisuus

USA:n yhteiskuntauskonnon piirteitä

 • Uskonnollisuus kansalaishyve
 • Uskonto vaikuttaa seremonioissa, yksilön, yhteisön ja valtioelämän murroskohdissa
 • Poliittinen kielenkäyttö
 • Lippu on pyhä symboli
 • Uskominen Jumalaan, Kaitselmukseen
 • Hurskaat perustajaisät lähtivät Euroopasta exodukseen ja perustivat uuden valtion, jossa asuu Jumalan valittu kansa
 • Yhdysvalloilla erityinen suhde Jumalan kanssa, Yhdysvallat on valo kaikille kansoille
 • Yhdysvallat on yhteiskunta, jossa Jumalan tahto toteutuu niin hyvin kuin sen yleensä voidaan ajatella toteutuvan tässä maailmassa
 • Lähetystyö, missio: USA:n tehtävänä on olla maailmanpoliisina valvomassa demokratian toteutumista
 • Mustavalkoinen ajattelu:
  • Hyvä = me
  • Paha = muut (NL, arabit)

Uskonnollisuus Latinalaisessa Amerikassa

Kristinusko Latinalaisessa Amerikassa

 • Löytöretket 1400- ja 1500-luvuilla
 • Portugali ja Espanja liittävät Latinalaisen Amerikan maat siirtokunnikseen
 • alkuperäisasukkaat kristillistettiin
  • pakkokäännytys
  • opetus jäi vähäiseksi
  • Jesuiitat, dominikaanit, fransiskaanit
  • Intiaanikulttuuri tuhottiin
 • Uskontojen synkretismi
  • Intiaani uskontojen polyteismin korvasi katolinen pyhimyskultti
  • entiset juhlat korvattiin katolisilla
 • Paavin valta ei ulottunut Amerikkaan, kirkosta tuli osa kruunun koneistoa
 • 1700-luvulla valistuksen aatteet levisivät Latinalaiseen Amerikkaan, Yhdysvaltain itsenäistyminen ja Ranskan suuri vallankumous
 • maat itsenäistyivät 1800-luvun alussa
 • 1500-luvulta valtauskonto roomalaiskatolisuu
 • Myöhemmin ovat vaikuttaneet protestanttiset kirkot
  • Metodistit
  • Baptistit
  • Luterilaiset
  • Reformoidut
 • Helluntailaisuus on kasvanut viime vuosikymmeninä
  • Noin 15 % latinalaisista on protestantteja, heistä 2/3 on helluntailaisia

Vapautuksen teologia

 • Yhteiskuntaluokkaerot ja suurmaanomistus synnyttivät tyytymättömyyttä köyhälistön keskuudessa
 • Syntyi vapautuksen teologia, jossa yhdistettiin kristinusko ja sosialismin periaatteet
 • Se korostaa kristinuskon alkuperäistä sanomaa, jonka käsitetään olevan orjien, hyljeksittyjen, mitättömyyteen ja alhaisuuteen tuomittujen vapautuksen sanoma

Kristinusko Aasiassa

Kiina
 • Keisareiden Kiinassa kristinusko ei saanut kannatusta
  • kiinan omat uskonnot
  • keisarin politiikka
  • kristinusko ei kiinnostanut
 • 1800-luvulla eurooppalaiset imperialistit aloittavat lähetystyön Kiinassa
  • Kiinan eurooppalaistaminen
 • 1949 Mao Zedong
  • kommunismi
  • katolinen kirkko jakaantui kahtia
  • 1960–1970-luvulla kulttuurivallankumous
 • 1980-luku
  • Kiina avautui länteen
  • Kiinan kristillinen neuvosto
Intia
 • 200-luku Tuomas-kristillisyys
 • vaikutteita intialaisesta kulttuurista
 • katolinen kirkko teki lähetystyötä
 • 1800-luvulla Britannian siirtomaaksi
 • Dalit-teologia

Afrikkalainen kristillisyys

 • Koptikirkko jo 1. vuosisadalta Egyptissä ja Etiopiassa
 • Islam 600-luvulla
 • Länsimainen lähetystyö 1700- ja 1800-luvuilla → Etelä-Afrikka kristillistyi
 • Tunnustuskuntiin kuulumattomia itsenäisiä, afrikkalaisia kirkkoja
 • Kristinuskon ”afrikkalaistaminen”: esim. rummut jumalanpalvelukseen
 • Ongelmia: vainajien ja henkien palvonta, kansanparantajat, monivaimoisuus, islam
 • Afrikan väestöstä vajaa puolet, 350 miljoonaa on kristittyjä