IV Kristinusko modernissa maailmassa

Tiede ja kristinusko

Kirkkoa kohtaan esitetty kritiikki
 • Jumalaa ei ole olemassa
 • Oliko Jeesus olemassa?
 • Raamattu ei ollut enää tieteen/auktoriteetin kirja, ainoastaan uskonnon kirja
 • evoluutioteoria
Kirkon vastaus kritiikkiin
 • Liberaaliprotestantismi
 • Raamattu ei ollut luonnontieteellinen teos
 • Raamattu kertoo Jumalan olemassa olosta, ihmisen/elämän tarkoituksesta
 • Evoluutioteoria kertoi ihmisen moraalisesta kehityksestä
 • Fundamentalismi
 • Inspiraatio-oppi = jokainen sana Raamatussa on Jumalan sanelema
 • Kielsi tieteen saavutukset
 • Sai kannatusta Pohjois-Amerikassa
Katolisen kirkon vastaus kritiikkiin
 • Vastusti aikakauden uudistuksia ja tieteellisiä saavutuksia
 • Vatikaanin I kirkolliskokous1869–1870
 • Oppi paavin erehtymättömyydestä


Kirkot ja teollisuminen

Marxin uskontokritiikki (1800-l.)
 • Teollistuminen muuttaa yhteiskuntaa (Englannissa 1700-)
 • Karl Marx (1818-1883) julkaisi teoksen Pääoma
 • Marxin uskontokritiikki:
  • yhteiskunnallinen kurjuus synnyttää uskonnot
  • uskonto ooppiumia kansalle
 • Teoriat käytäntöön Venäjän vallankumouksessa v.1917 (Lenin)
 • Syntyy kristillinen työväenliike
 • Pelastusarmeija aloittaa sosiaalisen työn
  • William Booth Lontoossa v. 1878
  • sotilaallinen organisaatio
  • SSS = Soup, soap, salvation
1. Mitä teollistumisella tarkoitetaan?
 • Kaupungistuminen
 • Sääty-yhteiskunnan muuttuminen luokkayhteiskunnaksi
 • Yhteisöllisyydestä individualismiin
2. Miten poliittinen ilmasto vaikuttaa kirkkoon?
 • Liberalismi korosti yksilön vapautta, vastusti pakko uskontoa
 • Kirkkoa pidettiin yhteiskunnnan kehityksen jarruna
 • Politiikasta tuli julkista ja kilpailija kirkolle
3. Miten pelastusarmeija on asettanut työnsä tärkeysjärjestykseen? Mitä arvelet pelastusarmeijan suhteesta sosialismin ihanteisiin?
 • Soppaa, saippuaa ja sielunhoitoa
4. Millaista yhteiskuntaa Marx ja Engels tavoittelivat?
 • Ei yhteiskuntaluokkia
 • Omaisuus valtiolla
 • Kaikki tasa-arvoisia
5. Miten sosialistit suhtautuivat uskontoon?
Marx
 • lyhteiskunnallinen kurjuus synnyttää uskonnon
 • uskonto oopiumia kansalle
 • Uskonto katoaa yhteiskunnan muuttuessa

Engels

 • Uskonto on ihmisille vahingollista
6. Miten kirkkojen piirissä suhtauduttiin sosialismiin?
 • Kirkko ei hyväksynyt:
  • Omistusoikeuden viemistä
  • Kapitalistien hengen riistämistaä
 • Kirkko hyväksyi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
7. Keitä olivat kristityt sosialistit?
 • Ajatus yhdistää sosialismi ja kristinusko
8. Miten Paavi Leo XIII reagoi sosialismin nousuun?
 • Paavi Leo XIII tuomitsi sosialismin, mutta hyväksyi työläisten aseman parantamisen

Kristillinen lähetystyö

 • Lähetystyön historia
 • Raamatullinen perusta
 • Suomesta tehty lähetystyö
 • Lähetystyön muodot
 • Ongelmat ja haasteet
 • Lähetystyön tavoitteet

Euroopan kirkkot maailmansotien aikakaudella

Mussolini ja katolinen kirkko
 • 1850–1870 Italian yhdistyminen
  • Vatikaanivaltion synty
  • Italian ja paavin suhteet katkesivat
 • 1922 Mussolinista Italian pääministeri
  • paaville kommunismi oli pahempi kuin fasismi
 • 1929 Mussolinin ja paavin liitto
  • katolisuudesta valtionuskonto
  • kirkko hyväksyi fasismin
 • 1943 Mussolini menettää valtansa
Saksa

Weimarin tasavalta

 • 1919–1933
 • Kirkko ja valtio erotettiin toisistaan
 • Omantunnon- ja uskonnonvapaus
 • Kirkot päättivät omista asioistaan ja kirkolliset juhlapäivät säilyttivät asemansa
 • Kirkoilla laaja omistus- ja verotusoikeus

Hitler ja kirkko

 • Hitler nousi Saksan johtajaksi vuonna 1933
  • piti kirkkoa poliittisesti tärkeänä, koska kirkolla oli suuri vaikutus kansaan
  • halusi vähitellen nujertaa kirkon ja aloitti pappien/kirkon vainot
 • Saksan protestanttinen kirkko jakaantui kahtia
  • saksalaiset kristityt
  • tunnustuskirkko

Saksan protestanttinen kirkko jakaantui kahtia

Saksalaiskristityt

 • ihaili natsismia
 • hyväksyivät juutalaisvihan
 • Vaati kristinuskon puhdistamista ”juutalaisista aineksista”
 • hylkäsivät Vanhan testamentin

Tunnustuskirkko

 • ei hyväksynyt natsien valtaa/toimintaa/ideologiaa
 • pappeja vainottiin

Hitler ja kirkko valloitetuilla alueilla

 • natsit hyväksyivät kristityt Saksassa, mutta vainosivat kristittyjä valloitetuilla alueilla ja tuhosivat kirkot

Kommunismi ja ortodoksinen kirkko

 • 1917 vallankumous, kommunistit nousivat valtaan
  • uskontokielteisyys
  • kirkon omaisuus valtiolle
  • julkinen uskonnonharjoitus kiellettiin
  • kouluissa ei saanut opettaa uskontoa
  • ”elävä kirkko”
  • Stalinin aikana pappeja vainottiin
  • kirkkoja tuhottiin

Toinen maailmansota, Neuvostoliitto ja kirkko

 • kirkon asema parani
 • kirkko ylläpiti kansan moraalia sodan aikana
 • uskontolakeja lievennettiin

Kirkot sotien jälkeisessä Euroopassa

Kirkko Neuvostoliitossa II ms jälkeen

 • kirkko sai laillisen aseman
 • valtio seurasi kirkon toimintaa
 • kirkko teki Neuvostoliittoa tunnetuksi ulkomailla
 • uskonnonvastaisuutta jyrkennettiin
 • Kristityksi tunnustautuminen saattoi vaikeuttaa työpaikan, opiskelupaikan, asunnon saantia

Kirkko kommunismin loputtua

 • 1980-luvulla Neuvostoliitto joutui taloudellisiin vaikeuksiin
  • uskonnonvapaus
  • kirkolle enemmän vapauksia
 • 1991 Neuvostoliitto romahti
  • arvostus ortodoksiselle kirkolle
  • Kirkon omaisuutta palautettu takaisin
  • uskonnonvapaus
  • lännestä uusia uskonnollisia liikkeitä

Ateistiset kansandemokratiat

 • Ateismi
 • Kristittyjä ei päästetty valtion virkoihin
 • Maalliset seremoniat
  • Siviiliavioliitto
 • Julkinen uskonnon harjoittaminen kiellettiin

Itä-Saksa

 • 1960-luvulla Itä-Saksassa uskonnonvapaus ja oikeus diakoniatyöhön
 • Valtio salli rajoitetusti uskonnon harjoittamisen
 • Kristillisten juhlien korvaaminen maallisilla juhlilla
 • Nuorisovihkimys konfirmaation sijaan

Puola

 • katolinen maa
 • kirkolla oli vahva asema kommunismista huolimatta
 • kirkon asema vahvistui 1970-luvun lopulla, kun paaviksi valittiin puolalainen
 • Solidaarisuus-liike

Eurooppa

 • Maallistuminen
 • Uudet uskonnot
  • Idän uskonnot
  • Vanhat uskonnot
  • taikausko
 • Islamin vahvistunut asema

Kirkkojen ja uskontojen kohtaaminen

Kristityt kirkot
 • Katolinen kirkko
 • Ortodoksinen kirkko
 • Protestanttiset kirkot
  • Luterilainen kirkko
  • Anglikaaninen kirkko
  • Reformoidut kirkkot
  • Protestanttiset vähemmistöryhmät
 • Helluntaiherätys, Adventismi, Metodismi, Babtismi
Ekumenia
 • Kristittyjen kirkkojen välinen yhteistyö
 • 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa etsittiin yhteyttä protestanttisten kirkkojen välillä
 • 1947 perustettiin LML eli Luterilainen Maailmanliitto

Ekumeeninen liike

 • Kristittyjen kirkkojen välinen yhteistyö
 • 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa etsittiin yhteyttä protestanttisten kirkkojen välillä, jotta voitaisiin löytää yhteistyötä ja sopua mm. lähetystyössä
 • 1947 perustettiin LML eli Luterilainen Maailmanliitto
 • 1948 perustettiin KMN eli Kirkkojen Maailmanneuvosto,
  • protestanttisia kirkkoja
  • ortodoksisia kirkkoja
  • katolinen kirkko ja helluntaiherätys tarkkailujäseniä
  • yleiskokoukset 8 vuoden välein
  • julkilausumat, keskustelu
  • tavoite: ei yksi kirkko vaan lähentyminen
 • Ehtoollisyhteys, yhteinen pappeus
 • 1994 Porvoon yhteinen julkilausuma, jossa Pohjoismaiden ja Baltian luterilaiset kirkot ja Englannin anglikaaninen kirkko loivat ehtoollisyhteyden

Suhtautuminen uskontoihin

Pluralistinen

kaikki uskonnot samanarvoisia

Eksklusiivinen

vain kristinusko

Inklusiivinen

kristinusko paras uskonto, mutta pelastuminen on mahdollista myös kristinuskon ulkopuolella

Kirkon ja valtion väliset suhteet
1. Puolueeton suhtautuminen
2. valtio tunnustaa vain yhden uskonnon
3. Valtio kieltää uskonnon

Kristillisten maitten ratkaisumalleja kirkon ja valtion suhteisiin
1. Kirkon ja valtion ero, vapaakirkko
2. Kansankirkko
3. Valtiokirkko