III Kristikunnan hajoaminen

Katolinen reformaatio 78– 83

Trenton kirkolliskokous 1545–1563
 • kirkon opin määrittely ja täsmentäminen
  • ane-oppi poistettiin
  • papiston koulutusta uudistettiin
  • Raamattu ja traditio opin lähteinä
  • hyvät työt ja usko vaikuttavat pelastukseen
  • paavin ja piispojen arvovallan korostaminen
  • luostarielämän esikuvallisuus
  • seitsemän sakramenttia
  • Vulgata (Raamatun latinankielinen käännös) virallinen Raamattu
 • jesuiitat
 • Euroopan uskonnollinen kartta reformaation jälkeen

Luterilaisen kirkon synty sivut 62–70

 • Lutherin elämä
 • Lutherin opetukset
  • miten ihminen pelastuu
  • Raamattu
  • Paavi
  • Pappeus
  • Sakramentit
  • Rippi
  • Jumalanpalvelus
  • Kansanopetus
  • Kristillinen elämä
  • Hengellinen ja maallinen regimentti
 • Reformaation synty, leviäminen, tapahtumat

Pietismi ja valistus sivut 84– 91

Puhdasoppisuus 1600-luku
 • uskonsodat
 • hallitsijasta kirkon pää
 • uskon vahvistuminen kansan keskuudessa
Pietismi 1700-luku
 • henkilökohtainen usko
 • pietismin synty
 • protestanttiset vähemmistöt

Valistus 1700-luku
 • yksilön ja tieteen vapaus
 • järki
 • deismi
 • kirkon ja valtion ero
 • ateismi
 • suvaitsevaisuus
 • Ranskan suuri vallankumous

Reformoidun ja anglikaanisen kirkon synty sivut 71–77

Reformoitukirkko
 • perustajat
 • kirkon synty
 • oppi
 • miten oppi eroaa luterilaisuudesta, mitä samaa
 • Raamatun tulkinta
 • predestinaatio-oppi
 • neljä virkaa
 • sakramentit

Anglikaaninen kirkko

 • perustaja
 • miksi kirkko syntyi
 • oppi
 • miten eroaa luterilaisuudesta, katolisuudesta, mitä samaa
 • sakramentit
 • Raamattu
 • jumalanpalvelus