3. Ortodoksinen kristillisyys

Ortodoksiset käsitteet ja esineet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Selvittäkää ryhmissä, mitä seuraavat ortodoksiseen kirkkoon liittyvät käsitteet, esineet ja tavat tarkoittavat ja symboloivat:

a) ikoni ja ikonostaasi

b) suitsuke, tuohus, lampukka

c) seisominen, polvistuminen ja kumartaminen liturgiassa

d) sipulikupoli

e) ristinmerkin tekeminen

f) liturgian osat: proskomidi, opettavainen liturgia, uskovien liturgia

g) suuri paasto

h) hesykasmi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Testi katolinen ja ortodoksinen kirkko

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Onko väittämä oikein vai väärin?
1.Katolinen kirkko on idän kristillisyyttä.


2.Ortodoksista kirkkoa johdetaan Konstantinopolista.


3. Paavi on valtiojohtaja.


4. Katolinen tarkoittaa yleistä.


5. Ortodoksinen tarkoittaa oikein kulkevaa.


6. Katolinen ja ortodoksinen kirkko ovat molemmin puolisissa kirouksissa.


7. Eukaristia tarkoittaa ehtoollista.


8. Messu on ortodoksien jumalanpalvelus.


9. Avioliitto on pyhä sekä katolisessa että ortodoksisessa kirkossa.


10. Papit ovat selibaatissa katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa.


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake