S210

S210-kurssilla

Suomen kielen valmistava kurssi (S20)

Kurssilla opiskellaan ja kerrataan opinnoissa ja muussa elämässä tarvittavia keskeisiä rakenteita, sanastoja ja vuorovaikutustaitoja.


Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee kielitaitonsa vahvuudet ja kehittämiskohteet 
  • vahvistaa suomen kielen osaamistaan
  • tutustuu lukio-opiskeluun
  • kehittää puhutun kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitojaan.

Keskeiset sisällöt 

  • puhumisen ja kuuntelemisen harjoittelu
  • kielitaidon arviointi ja itsearviointi
  • keskeisten rakenteiden ja sanaston kertaaminen ja opiskelu

Kurssi arvoidaan suoritusmerkinnällä S.

Kielitaitotesti

Tee kielitaitotesti osoitteessa https://blogs.helsinki.fi/suomentasotestit/:

  • Tee ensimmäiseksi testi 1.
  • Älä käytä apuvälineitä.
  • Kun testi on valmis, näytä tulos opettajalle.
Testistä ei tule numeroa. Se antaa sinulle ja opettajalle lisätietoa siitä, mitä pitää vielä harjoitella.

Aikamuotoharjoituksia

KERTAUSTUNTI:

Voit tehdä nettitehtäviä tai paperitehtäviä.

Nettitehtävät:

Imperfekti 1
Imperfekti 2
Imperfekti 3
Imperfekti 4

Perfekti 1
Perfekti 2
Perfekti 3

Pluskvamperfekti 1
Pluskvamperfekti 2
Pluskvamperfekti 3

Kaikki aikamuodot 1
Kaikki aikamuodot 2
Kaikki aikamuodot 3

Lisää tehtäviä:

http://nettitehtavat.blogspot.com/p/taso-3.html -> Kaikki aikamuodot, Positiivinen imperfekti, Negatiivinen Imperfekti, Imperfektin kertaus, Perfekti, Pluskvamperfekti

http://nettitehtavat.blogspot.com/p/taso-2.html -> Imperfekti