KIELIOPPI

Grammatik

1. Substantiivien taivutus ja käyttö
2. Konjunktiot ja sanajärjestys
3. S-passiivi
4. S-päätteiset verbit
5. Partisiipin preesens