KURSSIN ARVIOINTI

Kurssin suorittaminen

Arvioinnissa otetaan huomioon:

1. Läsnäolo tunneilla 
2. Kotitehtävien tekeminen 

3. Tuntiaktiivisuus 
4. Suulliset ja kirjalliset kurssin tehtävät (tehtävä ennen koeviikkoa)
5. Teemakokeet (pisteet suoraan kokeeseen)

6. Sanakokeet (lisäpisteitä kokeeseen: 4=0p, 5=5p, 6=6p, 7=7p, 8=8p, 9=9p, 10=10p)

Jos ruotsin opiskelu huolestuttaa sinua, ota yhteyttä opettajaan heti kurssin alussa.