KURSSIN ARVIOINTI

Kurssin suorittaminen

Arvioinnissa otetaan huomioon:

1. Läsnäolo tunneilla 
2. Oppimispäiväkirjan pitäminen

3. Tuntiaktiivisuus 
4. Suulliset ja kirjalliset kurssin tehtävät 
5. Verbikokeet (kaksi parasta suoraan ja lopuista lisäpisteitä kurssikokeeseen)

6. Teemakokeet (pisteet suoraan kurssikokeeseen)

Jos ruotsin opiskelu huolestuttaa sinua, ota yhteyttä opettajaan heti kurssin alussa.