KIELIOPPI

Grammatik

1. Epäsäännölliset verbit ja johdosverbit
2. Apuverbit
3. Infinitiivi
4. Konditionaali
5. Prepositiot ajanilmauksissa