KIRJOITUSTEHTÄVÄ

Vinkkejä kirjoittamiseen

- Lue tehtävänanto huolellisesti ja noudata sitä.
- Tee suunnitelma: mieti, mitä haluat ja osaat ilmaista ruotsiksi.
- Kerää aihepiiriin liittyvää sanastoa ruotsiksi.
- Käsittele aihetta persoonallisesti ja mielenkiintoisesti. Kerro oma mielipiteesi.
- Käytä monipuolista sanastoa, mutta vältä keinotekoisuutta.
- Käytä uusia, opittuja rakenteita.
- Käytä tehtävän edellyttämää tapaa aloittaa ja lopettaa tekstisi.
- Älä toistele samaa asiaa sanamäärän täyttämiseksi.
- Tapoja, joilla voit tehdä tekstistäsi monipuolisempaa, on esitelty kurssikirjan sivulla 7.
- Tarkista lopuksi yksi kielioppiasia kerrallaan (sanajärjestys, verbit, substantiivit, adjektiivit, persoonapronominit, ajanilmaukset).
- Noudata annettua merkkimäärää.