KURSSIKUVAUS

3. Kulttuuri ja mediat (RUB13)

Aihepiirit:
- Minä kulttuurin luojana ja kuluttajana
- Suomi, suomalaisuus ja suomenruotsalaisuus
- Kulttuuri-identiteetti
- Kotimaan matkailu
- Juhlat ja perinteet

Tavoitteet:
- Kursseilla 1 ja 2 opitun kertaaminen
- Oman kulttuuri-identiteetin pohtiminen
- Oman roolin tiedostaminen kulttuurin luojana ja kuluttajana 
- Tutustuminen suomalaisuuteen maan rajojen ulkopuolella
- Suomenruotsalaiseen kulttuuriin tutustuminen
- Kotimaasta ja sen perinteistä kertominen
- Kielitaidon hyödyllisyyden tiedostaminen
- Kotipaikkakunnasta kertominen ja tien neuvomisen harjoitteleminen 

Opiskelu- ja kielitaitostrategiat:
- Tietotekniikan hyödyntäminen oppimisen tukena
- Tiedon etsiminen, jäsentäminen ja muokkaaminen
- Tekstinlukutaitojen ja monilukutaidon kehittäminen
- Eri viestintästrategioiden harjoitteleminen
- Pienimuotoisen esitelmän laatiminen ja esittäminen toisille
- Erilaisten tekstityyppien tuottaminen
- Kieliopin opiskelustrategioiden vahvistaminen
- Oman ja toisen työn arvioiminen ja palautteen antaminen