KIELIOPPI

Grammatik

1. Päälauseen sanajärjestys
2. Verbin taivutus ja aikamuodot
3. Substantiivin taivutus ja käyttö
4. Adjektiivin taivutus ja käyttö
5. Tavallisimmat prepositiot