Kurssin arviointi perustuu ensisijaisesti läsnäoloon oppitunneilla ja niiden aikana tapahtuvan työskentelyn eri osa-alueisiin. Alla tarkempi erittely. Kaikki kurssin aikana tehtävät suoritukset on oltava tehtynä koeviikkoon mennessä.

Tuntiaktiivisuus

Kieltenopiskelun olennainen osa on suullinen kommunikaatio ja tästä syystä arvioinnin keskeisenä osana on osallistuminen opetukseen. Kaikki eivät ole luontaisesti kovia viittaajia, mutta suotavaa on, että osallistuu joka tunti. Myös aktiivinen ja vuorovaikutuksellinen osallistuminen paritehtäviin kuuluu tuntiaktiivisuuteen. Tuntiaktiivisuus voi vaikuttaa kurssiarvosanaan niin nousevasti kuin laskevastikin.

Suulliset tehtävät

Jokaisen kurssin aikana pidetään lyhyt suullinen tunnin avaus. Aihe on vapaa, kunhan se liittyy käsiteltävään pohjoismaahan. Kyse ei ole esitelmästä, mutta siinä sovelletaan kuitenkin osittain suullisen esityksen periaatteita. Jokaisen kurssin aikana tehdään myös yksi äänitys ja/tai videotehtävä. Nämä otetaan arvioinnissa huomioon suullisena tuottamisena. 

Sanakokeet

Sanakokeita on kurssin aikana kolmesta vapaavalintaisesta kappaleesta. Sanakokeiden arviointi on kouluarvosana 4-10. Sanakokeet ovat yksi osa kurssin aikaista arviointia.

Läksyt

Läksyjen tekeminen on oleellinen osa kurssisuoritusta ja niiden tekoa kontrolloidaan tarkistusten yhteydessä. Läksyjen tekemättä jättäminen vaikuttaa kurssiarvosanaan laskevasti

Plussatehtävät

Kurssin aikana on mahdollista tehdä plussatehtäviä, jotka usein annetaan läksyjen yhteydessä, joskus myös erillisinä tehtävinä. Nämä vaikuttavat arvosanaan ainoastaan nousevasti.

Kirjoitelmat

Kurssin aikana kirjoitetaan 1-3 kirjoitelmaa, joissa harjoitellaan kurssin teemasanastoja. Kirjoitelmat tehdään tunnilla, määrättynä päivänä, joten kotona täytyy tehdä etukäteisvalmisteluja (kirjoitelmatyypin ohjeistus sekä kirjoitelman suunnittelu). Kirjoitelmat ovat yksi osa kurssin aikaista arviointia.

Koepäivä

Teemasanastot: Kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, kielioppi, kirjoitelma(t)

Arvosana 4

Nelonenkin on ansaittava ja edellyttää jo jonkin verran osaamista. Kurssiarvosanan saamiseksi ei riitä, että tulee paikalle ja istuu, vaan opetukseen on osallistuttava yllämainituilla tavoilla.

Sanakokeisiin luku

Sanakokeisiin on hyvä alkaa lukea pari päivää ennen sanakoetta ja tehdä hommaa pikkuhiljaa. Mikäli kokeeseen luetaan 23-01 välillä edellisenä yönä, ei tieto tartu päähän niin, että voisit hyödyntää sitä vielä koepäivänä.