Kurssin arviointi perustuu ensisijaisesti läsnäoloon oppitunneilla ja niiden aikana tapahtuvan työskentelyn eri osa-alueisiin. Alla tarkempi erittely. Kaikki kurssin aikana tehtävät suoritukset on oltava tehtynä koeviikkoon mennessä.

Tuntiaktiivisuus

Kieltenopiskelun olennainen osa on suullinen kommunikaatio ja tästä syystä arvioinnin keskeisenä osana on osallistuminen opetukseen. Kaikki eivät ole luontaisesti kovia viittaajia, mutta suotavaa on, että osallistuu joka tunti. Myös aktiivinen ja vuorovaikutuksellinen osallistuminen paritehtäviin on osa tuntiaktiivisuutta. Tuntiaktiivisuus voi vaikuttaa kurssiarvosanaan niin nousevasti kuin laskevastikin.

Suulliset tehtävät

Jokaisen kurssin aikana pidetään lyhyt suullinen tunnin avaus. Aihe on vapaa, kunhan se liittyy käsiteltävään pohjoismaahan. Kyse ei ole esitelmästä, mutta siinä sovelletaan kuitenkin osittain suullisen esityksen periaatteita (käydään kurssin alussa läpi). Jokaisen kurssin aikana tehdään myös yksi äänitys/videotehtävä. Nämä otetaan arvioinnissa huomioon suullisena tuottamisena. 

Sanakokeet

Sanakokeita on kurssin aikana jokaisesta tekstistä, jotka opiskellaan yhdessä tarkemmin. Sanakokeiden arviointi on kouluarvosana 4-10 ja numerot lasketaan lopuksi yhteen ja niistä muodostuvan arvosanan täytyy olla hyväksytty (5-). Sanakokeiden pisteet (kolme parasta) lasketaan suoraan koepisteisiin (30p). Voit siis jo vaikuttaa arvosanaasi lukemalla hyvin sanakokeisiin.

Läksyt

Läksyjen tekeminen on oleellinen osa kurssisuoritusta ja niiden tekoa kontrolloidaan säännöllisesti. Läksyjen tekemättä jättäminen vaikuttaa kurssiarvosanaan laskevasti. Läksyjen huolellisella tekemisellä todistat aktiivisuutesi, mikäli viittaaminen on sinulle epämieluista.

Plussatehtävät

Kurssin aikana on mahdollista tehdä plussatehtäviä, jotka usein annetaan läksyjen yhteydessä, joskus myös erillisinä tehtävinä. Nämä vaikuttavat arvosanaan ainoastaan nousevasti.

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja on kirjan ohella tärkein opiskeluvälineesi kurssilla ja tulee siksi olla mukana jokaisella tunnilla. Kurssin lopuksi oppimispäiväkirja palautetaan opettajalle, mikä on edellytys arvosanan saamiseksi. Mitä enemmän työn jälkeä vihkossa näkyy, sen parempi (vaikuttaa arvosanaan nousevasti tai laskevasti).

Kirjoitelmat

Kurssin aikana kirjoitetaan 1-3 kirjoitelmaa (omien tavoitteiden mukaisesti), joissa harjoitellaan kurssin teemasanastoja. 

Koepäivä

Teemasanastot: Kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, kielioppi, kirjoitelma(t)

Arvosana 4

Nelonenkin on ansaittava ja edellyttää jo jonkin verran osaamista. Kurssiarvosanan saamiseksi ei riitä, että tulee paikalle ja istuu, vaan opetukseen on osallistuttava yllämainituilla tavoilla.

Sanakokeisiin luku

Sanakokeisiin on hyvä alkaa lukea pari päivää ennen sanakoetta ja tehdä hommaa pikkuhiljaa. Mikäli kokeeseen luetaan 23-01 välillä edellisenä yönä, ei tieto tartu päähän niin, että voisit hyödyntää sitä vielä koepäivänä.