Ps4, itsenäinen kurssi

Ohjeita itsenäistä kurssia suorittavalle

Etene itsenäisessä työskentelyssä kappale kerrallaan. Lue kappale ja katso kirjan tehtävät. Sen jälkeen vastaa Pedanetin tehtäviin. Yksittäisten vastausten ei tarvitse yltää esseiden laajuuteen, mutta muutaman rivin vastaukset ovat liian lyhyitä. Työniloa!

Kappale 1: Tunteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Selitä seuraavat käsitteet lyhyesti
a) Tunne

b) Mieliala

c) Temperamentti

d) Perustunteet

e) Mikroilme

f) Peilisolut
Miten biologiset, sosikulttuuriset ja biologiset näkökulmat selittävät tunteita ja tunneilmaisujen merkitystä?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kappale 2: Pelko

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Pelkon tunnetta selitetään usein biologisesta näkökulmasta ja aivojen rakenteiden kautta. Nimeä pelon kannalta keskeiset aivojen rakenteet ja niiden merkitys, sekä kuvaile pelon merkitystä evoluutioteorian näkökulmasta.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kpl 3: Viha ja Aggressio

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Miksi jotkut ihmiset käyttäytyvät aggressiivisesti, toiset taas eivät? Tarkastele asiaa biologisen, hermostollisen ja sosiaalis-kultturisen näkökulman sekä mallioppimisen kautta.Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kappale 5: Tunteiden säätely ja tunneäly

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

a) Mitä tarkoitetaan tunneälyllä?


b) Miten tunteisiin voi yrittää vaikuttaa?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kappale 6: Motiivit ja motivaatio

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mikä on motiivi? Miten motiiveja voidaan luokitella?Miten ihmisten motiiveja voidaan selittää Maslow´n tarvehierarkian avulla?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kappale 7: Ajattelu motivaation selittäjänä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Pohdi omaa lukio-opiskeluasi. Kerro esimerkkien kautta, miten VÄLITAVOITTEET, ATTRIBUUTIOTYYLI, OPTIMISTINEN/PESSIMISTINEN ASENNE ja SELVIYTYMISENNUSTE voivat edistää tai heikentää opiskeluasi?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kappale 9: Seksualisuus motivoi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Miten seksualisuutta voidaan selittää evolutiivisista, hermostollisista ja hormonaalisista näkökulmista käsin?Tutustu seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviin tietoihin kirjan ja Väestöliiton, Setan ja THL:n nettisivujen avulla. Miten hetero-/homo-/biseksuaalisuutta voidaan selittää?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kappale 10: Sosiaalinen motivaatio

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mihin tarvitsemme toisia ihmisiä?Mitä hyvää ja huonoa on siinä, että ihmisellä on kokemus a) sisäisestä b) ulkoisesta kontrollista?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kappale 11: Älykkyys

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Miten älykkyyttää voidaan testata?Tee oheisesta linkistä löytyvä älykkyyden nettitesti. Pohdi, miksi testin tulokset eivät välttämättä ole täysin luotettavia. Minkälaisia ovat hyvät älykkyystestit?

http://www.mensa.fi/wordpress/?page_id=27Mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen älykkyyteen?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kappale 12: Luovuus

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mitä luovuus on?Minkälaisia vaiheita luovaan prosessiin kuuluu?Mitkä tekijät ehkäisevät ja edistävät luovuutta?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kappale 13: Taiturit ja asiantuntijat

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Miten ekspertit eroavat noviiseista?Miten oppimistasanteet liittyvät taituruuden kehittymiseen?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kappale 14: Käsitteet ja kieli ajattelun apuna

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Selitä lyhyesti Vygotskin ajatus puheen kehittymisestä ja sen merkityksestä ihmisen ajattelulle.


Mitä tarkoitetaan "käsitteillä"? Miten käsitteet ovat järjestäytyneet?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

kappale 15: Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mitä tarkoittavat Kahnemanin systeemi 1 ja systeemi 2?Minkälaisia ajattelun vinoumia on olemassa?Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake