MAA9

9. Integraalilaskenta (MAA9)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita
• ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan
• osaa määrittää pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla
• perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja integraalifunktion määrittämisessä
sekä määrätyn integraalin laskemisessa sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt: 
• integraalifunktio
• alkeisfunktioiden integraalifunktiot
• määrätty integraali
• pinta-alan ja tilavuuden laskeminen
https://www.oph.fi/download/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf