MAA9

1. VK 8.9.2017

1.VK.

2. Kulman sini ja kosini:
-Lue radiaanin määritelmä kirjan sivulta 8.
-Lue keltainen laatikko sivulta 10.
-Etsi vastaavat tiedot MAOL:n sivulta 29.

s.11 T.201, 203, 204, 205, 207

2.2 Sinin ja kosinin määritelmät:
-Tutki sivun 13 keltainen laatikko ja sen viereinen kuva ajatuksen kanssa.
-Vertaa tietoja MAOL:n s.29 tietoihin.
-Lue läpi sivun 15 sinin ja kosinin tarkkojen arvojen määrittäminen tietyille kulmille ja vertaa niitä MAOL:n s.29 muistikolmioihin ja s.54 taulukkoon.

s. 18 T. 210, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 220, 221, 224

2.3 Sinin ja kosinin ominaisuuksia:

-Lue sivun 20 keltainen laatikko ja vertaa niitä MAOL:n s.31 palautuskaavoihin 12 ja 13.
-s.22 keltainen laatikko=> peruskaava7 MAOL s.31
-Kirjan sivuilla 24-29 esitellyt kaavat on koottu MAOL:n sivuille 31 ja 32 palautuskaavat, kaksinkertaiset kulmat yms.

s.32 T. 225, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 234, 236, 237, 239, 240, 244

3. Siniyhtälö ja kosiniyhtälö:
-Lue keltainen laatikko sivulta 34 ja 44 ja vertaa MAOL:n s.32 sinisiin perusyhtälöihin.

s. 42 T. 301, 303, 304, 305, 307, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319

s.50 T. 330, 331, 332, 335, 336, 342, 343

Näistä tulevat tehtävät pääosin. Vastaat taas viiteen seitsemästä.

2.VK.

4. Sini- ja kosinifunktio ja niiden derivaatat:
4.1. Sini- ja kosinifunktio:
-Lue s. 53 ja 55 keltainen laatikko "ominaisuudet". Vertaa MAOL:n sivuun 29.

s.56 T. 405, 406, 407
s.57 Lue keltainen laatikko
s. 62 T. 412, 413, 414, 415, 416, 418, 423, 426, 427, 428

5. Kulman tangentti:
s.65 Lue määritelmä keltaisesta laatikosta.
Tangentin jaksosta kerrotaan sivun 72 keltaisessa laatikossa.
Tangenttiyhtälön ratkaisusta kerrotaan sivulla 77 ja MAOL:ssa s.32


s.71 T. 502, 503, 504, 505, 508
s.76 T. 510, 511, 514, 515, 517
s.82 T. 524, 525, 530, 536, 537


6. Tangentti ja tangentin derivaatta: EI EHDITÄ NYT.

7. Lukujono:
-Lue peruskäsitteet sivulta 98.

s. 102 T.701, 702, 703, 706

-Lue keltainen laatikko s. 105.
-Lue lukujonon monotonisuudesta sivulta 107.

s.112 T. 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 719

TÄRKEÄ 7.4 Aritmeettinen lukujono: JÄTETÄÄN KURSSIIN MAA13
-Lue sivun 113 määritelmä.
-Lue yleisestä termistä sivulta 115. Vertaa tietoja MAOL:n s. 20.

s.118 T.

TÄRKEÄ 7.5 Geometrinen jono: JÄTETÄÄN KURSSIIN MAA13
s.119 Lue keltaisen laatikon määritelmä
s.121 Yleisen termin määrittely. Vertaa taas MAOL:n s.20.

s.125 T.

Vastataan taas 5/7. Lähes kaikki tehtävät näitä.