MAA6

1. VK.

2 Tilastoaineiston käsittely:


-Aineisto on osattava luokitella järkevästi taulukkoon, josta ilmenee havainto arvojen frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja summa frekvenssi.
-Luokitellusta aineistosta on tunnistettava keskiluvut: mediaani, keskiarvo ja moodi.
-Luokitellusta aineistosta on osattava johtaa hajontaluvut: keskihajonta ja keskipoikkeama.
-Tutustu MAOL:n sivulla 48 ja 49 esiteltyihin määritelmiin.
-Lue myös keltaiset laatikot kirjan sivuilta 23, 24, 28 ja 29.

s.31 T.207, 208, 209, 210, 212, 213, 214

s. 37 T.216, 217, 218, 219

3 Johdanto todennäköisyyteen:
-

4 Joukko-oppia:
-Tutki sivuilla 42, 43 ja 44 esitettyjä joukko-opin peruskäsitteitä leikkaus, unioni, osajoukko, tyhjä joukko, Venn-diagrammi, erotus, komplementti.

s.46 T.401, 402, 403, 404, 405, 406

5 Kombinatoriikka:

-Lue sivun 50 laatikko: tuloperiaate.
-Lue myös viereisen sivun laatikko: summaperiaate.

s.54 T.501, 502, 503, 505, 506, 508, 511

5.2. Permutaatio ja kombinaatio:

-Lue määritelmät sivujen 56, 57, 59, 60, 61 ja 62 keltaisista laatikoista.

s.66 T.523, 524, 525, 526, 529, 530

6 Todennäköisyyslaskenta:

-Tutki sivujen 69, 71 ja 74 keltaiset laatikot.
s. 70 T.603
s.73 T.606
s. 77 T.608, 609, 610, 611, 615

6.4 Klassinen todennäköisyys

-Tämä käsite/periaate on erittäin keskeinen.
-Lue sivu 78.

s.83 T. 616, 617, 618, 619, 621, 622

Kokeessa on jälleen seitsemän tehtävää, joista viiteen vastataan. Viisi kokeen tehtävistä otetaan suoraan edeltävien tehtävien joukosta.

2.VK.

7 Todennäköisyyden laskusääntöjä:

-Sivulla 84 keltaisessa laatikossa on kaksi keskeisen tärkeää laskusääntöä: komplementti- ja yhteenlaskusääntö.
-Laskusääntöjä ei ole MAOL:ssa, joten ne on muistettava ulkoa tai järkeiltävä tapauskohtaisesti.

s.87 T.701, 702, 703, 704

7.2 Ehdollinen todennäköisyys:
-On tunnettava merkintä: P(A | B), eli A:n todennäköisyys ehdolla, että B tapahtuu.
-Ei ole järkevää muistella ulkoa sivujen 88 ja 89 keltaisissa laatikoissa esitettyjä laskukaavoja.

s.96 T. 707, 708, 709, 710, 711, 713, 714, 715, 716, 719

7.3 Riippumattomuus:
-Sivuilla 102 ja 103 esitetään tärkeä laskusääntö, eli riippumattomien tapausten kertolaskusääntö.
-Lue keltaiset laatikot s 102 ja 103.
-On tunnistettava, milloin tapahtumat ovat riippumattomia.

s.105 T. 730, 731, 732, 734

7.4 Toistokoe (binomitodennäköisyys):
-On tunnistettava tapaukset, joita voi pitää toistokokeina.
-Tutki MAOL:n sivun 50 alalaidan taulukko "diskreettejä jakaumia". Etsi taulukosta binomijakauman pistetodennäköisyyden kaava. Opettele tulkitsemaan mitä kuvaavat kaavan symbolit n, k, p ja q.
-Edellistä kaavaa VOI käyttää aina tutkittaessa toistokokeita riippumattomille tapauksille, esimerkiksi nopan heitto useampia kertoja peräkkäin tai useiden noppien heitto samanaikaisesti.
-Lue kirjan sivun 106 yläosan määrittely tilanteesta, jota voi pitää toistokokeena.
-Lue myös keltainen laatikko sivulta 108.

s.110 T.738, 739, 740, 741, 743, 744, 745, 746, 747, 749

8 Jakauma:

8.4 Jatkuvista jakaumista käsitellään vain normaalijakauma.=>

8.5 Normaalijakauma:
-Lue s136 normaalijakuman kuvailu.
-Tutki sivulta 137 normitetun normaalijakuman käsittely.
-Lue sivulta 139 ohjeet siitä, miten ja miksi kaikki normaalijakaumat on normitettava ennen taulukkoarvojen tarkasteluja.
-Etsi MAOL:n sivuilta 52 ja 60-61 tiedot normaalijaukaman normittamisesta ja normaalijakauman kertymäfunktion tulkitsemisesta.

s.143 T.828-839

Kokeeseen tulee 7 tehtävää, joista viiteen vastataan. Ainakin viisi kokeen tehtävistä tulee edellisten tehtävien joukosta.