MAA11

Itsenäinen tunti 5.5.2017

Tarkista kotitehtävät 127 ja 128. Ratkaisut ovat liitteenä.
Lue sitten huolellisesti sivulta 62 esimerkki 3.
Tee tehtäviä 129, 130 ja 131. Loput jäävät kotitehtäviksi.

Liitteet:

teht_127_128.pdf

Kurssikirja MAA11-kurssiin

Kurssilla käytetään uuden opetussuunnitelman mukaista kirjaa Tekijä 11, mutta se vastaa sisällöltään oikein hyvin vanhan opetussuunnitelman kurssia vMAA11.