MAB6

Talousmatematiikka (MAB6)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää prosenttilaskennan taitojaan
• ymmärtää talouselämässä käytettyjä käsitteitä
• kehittää matemaattisia valmiuksiaan oman taloutensa suunnitteluun
• vahvistaa laskennallista pohjaansa yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun
• soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä laskelmien tekemisessä ja yhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt
• indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia
• taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla