MAB6

1.VK.

1.1 Kahden muuttujan lineaarinen yhtälö:
-Yleinen muoto on ax+by+c=0.
-Tällöin ratkaistu muoto on y=-a/bx-c/a.
-Kuvaaja on aina SUORA.
-On osattava piirtää suora annetun yhtälön perusteella.
-On osattava määrittää suoran leikkauspiste x- ja y-akselin kanssa.

s. 14 T. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17

1.2 Yhtälöpari:
-Kahden suoran leikkauspiste ratkaistaan yhtälöparista. Molempien suoran yhtälöiden on siis toteuduttava samoilla x:n ja y:n arvoilla.
-Lue sivun 18 yläosa ja esimerkit 1 ja 2.

s.26 T.20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 43

1.3 Kahden muuttujan lineaarinen epäyhtälö:
-Epäyhtälöissä merkin = sijasta on < tai > tai...
-Epäyhtälöryhmän ratkaisuna saadaan aina joki alue XY-tasosta.

s.39 T.44, 45, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62

1.4 Lausekkeen arvo tasoalueessa:
-Lue sivun 46 4-kohtainen optimointitehtävien ratkaisuohje ja tutki sivun 47 esimerkki 1.

s.52 T.68, 69, 70, 71, 72, 74, 77

1.5 Sovelluksia lineaarisesta optimoinnista:
-Tutki sivun 56 optimointitehtävän ratkaisun vaiheet.

s.62 T.84, 86, 87

2. VK

2 Lukujonot ja summat:
-Lue sivun 68 vihreä laatikko.
-Ensimmäisissä tehtävissä lukujonot voivat olla millä tahansa säännöllä muodostettuja.

s.73 T. 94, 95, 96, 99, 102, 103, 107, 109

2.2 Aritmeettinen lukujono:
-Aritmeettisessa jonossa seuraava jäsen on aina d verran suurempi kuin edellinen. Erotusta d sanotaan differenssiksi.
-Lue sivun 79 vihreä laatikko ja MAOL:n sivun 24 kaava 4.

s.84 T. 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 126, 129

2.3 Aritmeettinen summa:
-Lue sivun 88 ylä osa ja s.89 vihreä laatikko.
-Tutki MAOL:n sivun 24 kaava 5.

s.94 T. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 150

2.4 Geometrinen lukujono:

-Geometrisessa jonossa seuraava lukujonon jäsen saadaan edellisestä kertomalla suhdeluvulla q.
-Tutki vihreät laatikot sivuilta 98 ja 99.

s.104 T. 157, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 170

2.5 Geometrinen summa:
-Lue sivun 107 yläosa summakaavaan S4 asti.
-Tutki vihreä laatikko sivulta 109 ja vertaa sitä MAOL:n sivun 24 kaavaan 5 "geometrinen summa".

s.115 T. 178, 179, 180, 182, 183, 185, 193, 204

Edellisistä tehtävistä otetaan kokeeseen ainakin viisi. Loput voivat tulla muualta. Viiteen seitsemästä vastataan.