MAB6

1.VK to 1.11.2018

1. Johdanto:
s.17 T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22

1.2 Julkinen talous:
s.28 T. 24, 25, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 41

2. Raha ja sen arvo:
2.1 Valuutat:
epäsuora noteeraus, suora noteeraus, tilivaluuttakurssit, seteli- ja matkavaluuttakurssit, devalvaatio, revalvaatio
s.48 T. 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 58

2.2 Indeksit:
ryhmäindeksejä: ostoskori, kuluttajahintaindeksi, elinkustannusindeksi
s.66 T. 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83

2.3 Rahan arvo:
inflaatio, deflaatio, nimellinen muutos rahanarvossa, reaalinen muutos rahanarvossa
s.87 T. 89, 90, 91, 92, 93, 97, 100, 101, 109

3. Oman talouden suunnittelu:
3.1 Ansiotulot ja niiden verotus:
Valtion tulovero on progressiivinen vero.
Kunnallisvero ja kirkollisvero ovat tasaveroja.
s.103 T.110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122

3.2 Muita veroja ja maksuja:
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141

Näistä valitaan kokeen seitsemän tehtävää, joista viitee vastataan.