MAB5

2. VK.

2 Todennäköisyys:

2.1 Malleja todennäköisyyden määrittämiseksi
-Oppikirjan sivun 91 vihreä laatikko kertoo todennäköisyys laskennan keskeisen ajatuksen.
-Lue myös sivun 96 vihreä laatikko geometrisesta todennäköisyydestä.

s. 99 T. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 118, 120

2.2 Komplementti ja kertolaskusääntö:
-Tapahtuman A vastatapahtuma = A:n komplementti.
-Lue sivun 104 vihreä laatikko.
-Lue sivun 106 vihreä laatikko, jossa ilmoitetaan kertolaskusääntö.

s.111 T. 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 140, 142, 143, 144, 149, 152, 153

2.3 Yhteenlaskusääntö:
-Tutki sivun 117 vihreät laatikot erillisten tapahtumien ja yleisestä yhteenlaskusäännöstä.
-Mieti milloin kaksi tapahtumaa on erillisiä ja milloin toisistaan riippuvia. Esimerkkinä sininen laatikko edellisten yllä.

s.122 T. 155, 156, 157, 159, 160, 161, 168, 169

2.4 Tuloperiaate ja kombinaatio:
-Lue sivun 125 punaisella otsikoitu kappale tuloperiaate.
-S.127 Vihreä laatikko luvun n kertoma.
-Lue sivu 129, jossa kerrotaan joukon pienemmistä osajoukoista eli kombinaatioista.

s. 132 T.173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 186, 187, 190

Lähes kaikki kokeen tehtävät tulevat edellisten tehtävien joukosta.

MAB 5 1VK ke 31.8.

 1. Tilastot:
  1.1 Tilastotieteen peruskäsitteitä

  tärkeitä käsitteitä: frekvenssi=lukumäärä, suhteellinen frekvenssi %, Moodi=Mo eli tyyppiarvo, luokkakeskus, luokkaväli
  s.20 T. 7, 10, 13, 14

  1.2 Summafrekvenssit

  -Mediaani Md aineiston keskikohta.
  -On osattava laatia ja tulkita frekvenssitaulukkoa.
  s.34 T. 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43

  1.3 Keskiarvo

  sijaintiluvut= keskiarvo, mediaani, moodi
  -Opettele laskemaan painotettu keskiarvo kirjan sivun 50 tiedoin.
  s.51 T. 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61

  1.4 Keskihajonta

  -Keskihajonta kuvaa havaintoaineiston jakautumista keskiarvon ympärille.
  -Tutki MAOL:n sivun 52 kaavaa 8 otoskeskihajonta.
  s.64 T.64, 65, 68, 70, 71, 74, 75, 77

  1.5 Normaalijakauma

  Normaalijakaumaa noudattavat tilastolliset havaintoarvot saadaan keskenään vertailukelpoisiksi normittamalla ne.
  -Katso normitus MAOL:n sivulta 55 kohdasta normaalijakauma.
  -Kertymäfunktion arvot löydät MAOL:n sivulta 63.
  -Lue kirjan sivun 73 vihreä laatikko.
  s. 83 T. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 93

  Valtaosa kokeen tehtävistä otetaan näiden tehtävien joukosta.

Tilastoja

Mene Suomen tilastokeskuksen nettisivuille http://www.tilastokeskus.fi/ .

Yritä vastata seuraaviin kysymyksiin löytyvien tietojen perusteella.

1. Miten asuntojen keskimääräinen asukasluku on muuttunut vuodesta 1960 vuoteen 2015?

2. Miten yksinasuvien määrä on muutunut vuodesta 1960 vuoteen 2015?

3. Mikä oli biokaasun osuus vuoden 2014 teollisuuden energian käytöstä?

4. Vertaile kivihiilen käyttöä energian lähteenä vuosien 2015 ja 2016 välillä.

5. Miten on muuttunut vuokralla asuvien osuus 20-29 vuotiaissa vuodesta 2005 vuoteen 2014?