MAB4

2.VK. Sähköinen koe!

2.3 Potenssiyhtälö:
-Tuntematon x tai joku muu on kantalukuna ja potenssi on tunnettu luku.
-Ratkaisu menetelmänä yleisen juuren ottaminen .
-Yleinen ratkaisujärjestys potenssiyhtälössä:
ax^n+b=c jätä x:ää sisältävä termi yksinään vasemmalle puolelle vähentämällä muut termit puolittain.
ax^n=c-b jaa puolittain x:n kertoimella.
x^n=(c-b)/a otetaan puolittain n:s juuri yhtälöstä. Muista n:n parillisuuden vaikutus ratkaisujen määrään.
x=n{juuri}((c-b)/a)

s. 93 T. 129, 130, 131, 133, 136, 137, 138, 139, 141, 142

2.4 Sovelluksia s.104 T.148, 149, 151, 154, 155

3.1 Aritmeettinen lokujono (Ei ehditty käsitellä geometrista. Jääköön kertauskurssille.):

-Jono lukuja, jossa jonon seuraava jäsen saadaan edellisestä lisäämällä/vähentämällä siitä jokin vakioluku d.
-d:tä nimitetään erotusluvuksi tai differenssiksi.
-Katso kaavat MAOL:n sivulta s.20 kohta lukujonoja ja saummia.

s.121 T. 164, 165a), 166, 168, 169, 170, 171, 175

3.2 Aritmeettinen summa: 

-Summa S_n saadaan laskemalla aritmeettisen jonon n ensimmäistä termiä yhteen.
-Summakaava löytyy MAOL:n sivulta 20.
-Monissa tehtävissä joudut hyödyntämään myös jonon yleisen jäsenen a_n kaavaa.
-Yleensä on tärkeää tunnistaa jonon ensimmäinen jäsen a_1, erotusluku d ja viimeinen yhteen laskettava a_n.

s.132 T. 188, 189, 190, 191, 193

Edeltävästä tehtäväjoukosta pääset kokeessa vastaamaan neljään kuudesta vaihtoehdosta. Viides tehtävä on jokin soveltava sanallinen muista lähteistä.


1.VK Sähköinen koe!

1. Lineaarinen malli:
1.1 Suora matemaattisena mallina:
-On osattava piirtää suora koordinaatistoon Geogebraa käyttäen.
-On tunnistettava suoran ja koordinaattiakselien leikkaudpisteet.

s.15 T. 2, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 18

1.2 Suoran yhtälö:
-On osattava määrittää suoran kulmakerroin ja tiedettävä mihin se suoran graafisessa esityksessä vaikuttaa.
-On tunnistettava suoran yhtälön ratkaistusta muodosta kulmakerroin ja vakiotermi.
- Vakiotermi kertoo suoran ja y-akselin leikkauskorkeuden.
-Katso kirjan sivulta 27 vihreä laatikko ja vertaa sen tietoa MAOL:n sivun 37 kaavaan 3.
-Edellistä kaavaa käyttäen on osattava muodostaa suoran yhtälö.

s. 31 T. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 2729, 32, 33, 37, 45

1.3 Yhdensuuntisuus ja kohtisuoruus:
-Suorat ovat yhdensuuntaiset vain jos niiden kulmakertoimet ovat samat.
-Suorat ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan jos niiden kulmakertoimien tulo on -1.
-Katso MAOL s. 36 siniset laatikot.
- Lue läpi oppikirjan beigenväriset laatikot "Laskimen tai muun apuvälineen käyttö".

s. 44 T. 47, 49, 50, 52, 55, 56, 61, 62, 66(merkitty väärin 60)

1.4 Sovelluksia lineaarisesta mallista:
- On muodostettava sanallisesta tehtävän annosta suorien yhtälöitä tai yhtälöpareja.

s55 T. 68, 69, 74, 76, 77, 78, 84

2. Eksponentiaalinen malli:
-Tunnistetaan siitä, että muuttuja (x tai t tai....) on jonkin luvun potenssina.
-Opettele käyttämään Geogebraa eksponenttifunktion piirtämiseen.
s. 68 T. 87, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 104

2.2 Eksponenttiyhtälö:
-Yleinen muoto on a^x=b.
-Opettele ratkaisemaan tämä yhtälötyyppi ottamalla puolittain luonnollinen logaritmi ln().
-Opettele myös Geogebran CAS ohjelman solve- komennon käyttö.

s.82 T. 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 116, 118

Näiden tehtävien joukosta tulevat kokeen kaikki 7 tehtävää. Näistä viiteen on taas vastattava.