MAB3

2. VK. SÄHKÖINEN koe ma 20.11.2017

2.2 Suorakulmainen kolmio ja monikulmiot:
-Jokainen monikulmio voidaan piirroksissa jakaa kolmioiksi.
-On osattava määrittää jotakin kolmion sivua vastaan kohtisuora korkeus.

s. 84 T. 134, 135, 136, 137, 139, 144

2.3 Ympyrän sekantti ja tangentti:
- Tangentti on suora, joka sivuaa ympyrän kehää täsmälleen yhdessä pisteessä.
-Tangentti on kohtisuorassa sivuamispisteeseen piirrettyä ympyrän sädettä vastaan.
-Sekantti on suora, joka leikkaa ympyrän kehää kahdessa pisteessä.
-Janaa ympyrän kehän pisteestä toiseen nimitetään jänteeksi.

s. 102 T. 161, 162, 163, 174, 176, 179

2.4 Avaruusgeometriaa: Ei kysymyksiä.

2.5 Geometriaa koordinaatistossa:
-On osattava ilmoittaa koordinaatistoon sijoitetun pisteen koordinaatit.
-On osattava laskea janan pituus, jonka päätepisteiden koordinaatit tunnetaan. MAOL s.36

s. 130 T. 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220

3.0 Yhdenmuotoisuus:
-Yhdenmuotoisten kuvioiden vastinsivujen suhde säilyy vakiona. Tätä suhdetta sanotaan mittakaavaksi.
-Yhdenmuotoisten monikulmioiden kaikki vastinkulmat ovat keskenään yhtä suuret.
-Kolmioiden yhdenmuotoisuuden osoittamiseksi riittää löytää niistä kaksi yhtäsuurta vastinkulmaa.

s. 144 T. 236, 237, 238, 242, 244

3.2 yhdenmuotoisuussuhde, eli mittakaava:

-Kuvioiden vastinsivujen suhdetta sanotaan mittakaavaksi.
-Kuvioiden pinta-alojen suhden on mittakaavan neliö.
-Kuvioiden tilavuuksien suhde on mittakaavan kuutio.

s. 156 T. 260, 263, 264, 271

Kokeen seitsemästä tehävästä viisi tulee tehtävien 134-244 joukosta ja loput kaksi sivun 156 tehtävistä tai YO-tehtävistä. Viiteen on vastattava.1. VK

1. Kertausta geometriasta:
monikulmiot, ympyrä, avaruuskappaleita
MAOL:n työkalut s. 25, 26, 27 ,31

s.17 T .1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 21, 22, 23

s.31 T. 28, 32, 33, 34, 35, 42,

2 Suorakulmaisen kolmion geometriaa:
Pythagoraan lause SUORAkulmaiselle kolmiolle. MAOL s. 31
Trigonometriset yhtälöt saat muotoiltua saman sivun tiedoilla.

s. 69 T.97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
s. 72 T. 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121

Kokeen kuudesta kysymyksestä neljään on vastattava. Koe aika on klo 13.25-14.25 eli 60 min.