MAB2

1. VK.

1. Lausekkeilla laskeminen:

s.16 T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 27

Polynomien tulo:

s.26 T. 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 42, 43, 49

2. Yhtälöitä ja funktioita:

s.38 T. 50, 51, 52, 53, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 75

Ensimmäisen asteen polynomifunktio (kuvaaja on aina suora)

s. 49 T.76, 77, 78, 80, 81, 82, 86, 88, 92

Toisen asteen yhtälö

On aina ratkaistavissa ratkaisukaavalla. MAOL s. 18

s.62 T.93, 94, 95, 96 ,97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112

Toisen asteen polynomifunktio:
Kuvaaja on aina ylös- tai alaspäin aukeava paraabeli.

s.77 T. 128, 129, 130, 132, 133, 134

Kokeen tehtävät valitaan edellisten tehtävien joukosta.

2. VK

3. Yhtälöpari:

-Yhtälö parin aulla voidaan ratkaista esim. kahden suoran leikkauspisteen koordinaatit.
-sijoitusmenetelmä
-vertailumenetelmä
-eliminointimenetelmä

s.92 T. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 175

Yhtälöpari sovellustehtävissä:

s. 101 T 191, 192, 193, 194, 195, 198

4. Verrannollisuus:

verrantoyhtälöiden mekaaninen ratkaiseminen:

s. 113 T.209, 210, 211, 212, 213

Suoraan verrannollisuus:
-Kaksi suuretta tunnistetaan suoraan verrannollisiksi, mikäli toisen kasvaessa myön toinen kasvaa.

s. 125 T. 235, 236, 237, 238, 239, 241, 244

Kääntäen verrannollisuus:
-Kaksi suuretta ovat kääntäen verrannolliset mikäli toisen kasvaessa toinen pienenee.

s. 137 T. 255, 256, 257, 261, 262, 263, 264

Näiden tehtävien joukosta kokeeseen valitaan 7 tehtävää, joista viiteen tulee vastata.