Matematiikka

Yleistä matematiikan opiskelusta


Posion lukiossa pitkän ja lyhyen matematiikan opiskelu alkaa yhteisellä MAY1 kurssilla.Tässä opintokokonaisuudessa opiskelijalla on tilaisuus vahvistaa pohjaa matematiikan opinnoilleen ja nähdä matematiikka hyödyllisenä ja käyttökelpoisena selitettäessä ja hallittaessa muun muassa yhteiskunnan, talouden ja luonnon tapahtumia ja tilanteita.

Pitkän matematiikan oppimäärään kuuluu 10 pakollista kurssia. Niiden lisäksi opiskelija voi suorittaa neljä syventävää kurssia: Lukuteoria ja todistaminen, Algoritmit matematiikassa, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi sekä koulukohtaisena syventävänä kurssina Funktio-opin ja yhtälöiden täydennyskurssi.

Lyhyen matematiikan oppimäärään kuuluu kuusi pakollista kurssia, jotka käsittelevät mm. lausekkeita ja yhtälöitä, geometriaa ja tilastoja ja todennäköisyyttä.