MU06 VAPAA SÄESTYS PIANOLLA

Kurssikuvaus

Opiskelija perehtyy pianolla säestämisen perusteisiin, nuotinlukuun, musiikin teoriaan ja kosketinsoittimen
perussoittotekniikkaan. Keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija oppii hallitsemaan painon perussoittotekniikkaa ja sointumerkeistä säestämisen perusteita. Opiskelija omaksuu menetelmiä itsenäiseen harjoitteluun
ja voi jatkaa vapaan säestämisen harrastusta omatoimisesti.