MU07 KLASSINEN MUSIIKKI

Kurssikuvaus

Kurssilla perehdytään klassiseen musiikkiin soittamalla, laulamalla ja kuuntelemalla. Tutustumme eri tavoin
barokin, wieniläisklassismin ja romantiikan ajan musiikkiin.