LDO2 Kuvataiteen lukiodiplomi

Mikä on Kuvataiteen lukiodiplomi?

Lukion opiskelija voi antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa suorittamalla lukiodiplomin. Lukiodiplomin suorittaminen on lukion yleissivistävän koulutustehtävän mukaista toimintaa. Kuvataiteen lukiodiplomi kuuluu lukion opetussuunnitelmassa soveltaviin kursseihin. Kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisessa ja arvioinnissa noudatetaan Opetushallituksen laatiman lukiodiplomin ohjeita ja arviointikriteereitä, jotka vuosittain laatii opetushallitus.