Kurssin aikataulu

ÄI01

 1. Yleistä tietoa opinnoista
 2. Tutustumista, merkittävä teos
 3. Tekstilajit, Tekstilajiperheet
 4. Tekstilajiperheet, konteksti
 5. Konteksti, Kohderyhmä
 6. Tekstin rakennuspalat ja ulkoasuelementit
 7. Monimediaiset tekstit, moniäänisyys
 8. Uutisen rakenne
 9. Moniäänisyystehtävän palaute, Uutiskuvat
 10. Aineistoon viittaaminen, referaatti
 11. Kirjoitetaan referaatti
 12. Kirjoitetaan referaatti
 13. Tiedonhaku ja lähdekritiikki
 14. Artikkeli vs. kolumni, blogipostaus
 15. Kertausta, esimerkkitehtäviä
 16. Koe: Sähköinen koe
 17. Koe Sähköinen koe
 18. Kilenhuoltoa
 19. Kielenhuoltoa
 20. Essee tekstilajina (esimerkkejä tehtävistä, esimerkkejä hyvistä suorituksista), Tehtävänanto
 21. Essee
 22. Essee
 23. Essee
 24. Viestijäkuva, kuunteleminen (Kirja luettu)
 25. Tavoitteellinen ryhmäkeskustelu (Mikä teos kaikille pakolliseksi luettavaksi, perustelut)
 26. Kaunokirjallisuuden lajit (draama, lyriikka, proosa), genret
 27. Proosan analyysi, peruskäsitteet, mm. aihe, teema, motiivi, miljöö (Hiilihangolla ratsastaja, Kaupankäyntiä)
 28. Kertoja, epäluotettava kertoja (Kesävauva, Pullo)
 29. Näkökulma, kaikkitietävä kertoja, henkilöhahmot
 30. Novellin lajeja, romaanien lajeja, kertausta (Tehtävien palautus)
 31. Kielenhuoltoa
 32. Kielenhuoltoa
 33. Kielenhuollon testi
KOEPÄIVÄ: Proosan analyysi