RAPORTTIMALLI

NÄIN TEET RAPORTIN

RAPORTTIMALLI

Ryhmän jäsenet allekkain RAPORTTI
Posion lukio 1.vsk päiväys

OTSIKOKSI ASIA, JOTA TUTKITTIIN

Tutkimusajankohta xx.xx.xxxx Tutkittavien määrä
Ensimmäisessä kappaleessa kerrotaan, mitä tutkittiin. Mainitkaa, että kysymykset ovat liitteenä. Huolehtikaa siitä, että liite on raportin mukana.

Toisessa kappaleessa kerrotte tutkimustavan ja yhteenvedon saamistanne vastauksista.

Kolmannessa kappaleessa arvioitte tutkimuksen onnistumista. Pohtikaa sitä, olivatko kysymykset oikein muotoiltuja, vastasivatko haastatellut asiallisesti. Miettikää, oliko työtapa onnistunut ja saitteko tavoittelemanne tuloksen.

Viimeisessä kappaleessa arvioitte prosessia: mitä ongelmia ja onnistumisia oli. Toimivatko ryhmän jäsenet tasaväkisesti? Mitä johtopäätöksiä voitte vastauksista tehdä?

Allekirjoitukset