ÄIDINKIELEN KYMMENES KURSSI: LUOVA ILMAISU

ILMAISUTAIDON KURSSI ÄI 10

ILMAISUTAITO SOV 13. ÄI 10


Kurssilla kokeillaan omia ulottuvuuksia draaman ja eri roolihahmojen kautta, tehdään omaa ilmaisua kehittäviä harjoituksia, leikitään ja luodaan, saadaan rohkeutta ilmaista itseä. Mm. äänenkäyttö-, kontakti-, ilmaisu-, improvisaatio- ja liikuntaharjoituksia ryhmän edellytysten ja halujen mukaan.

Suoritustapa: oppimispäiväkirja
osallistuminen harjoituksiin
osallistuminen päättötehtäväänHanki oppimispäiväkirjaa varten pieni vihko. Kirjaa siihen jokaisella kerralla tehdyt harjoitteet ja omia tuntemuksiasi käsitellystä tehtävästä.