ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN VIIDES KURSSI ÄI05: TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN VIIDES KURSSI: TEKSTIT JA KONTEKSTI

ÄI05 Tekstit ja konteksti

Kurssilla tutustutaan maailmankirjallisuuteen aikansa arvomaailman heijastajana sekä syvennetään tyylikäsitystä omien ja kirjallisuuden tekstien kautta.

Keskeiset sisällöt
- tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä tekstin ilmestymisajankohdan että nykyajan kontekstissa
- tyylin vaikutus tekstiin ja kielenhuoltoa tyylin näkökulmasta
- suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia
- kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä, esimerkiksi puheenvuoro, draama, essee