ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN TOINEN KURSSI: KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN TOINEN KURSSI: KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN TOINEN KURSSI: KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI

Tavoitteet

Tarkastellaan suomen kieltä, suomalaista kulttuuria ja kirjallisuutta ja niiden merkitystä identiteetillemme.

Suomen kielen historia, sen ominaispiirteet ja muutokset ovat keskeisiä sisältöjä.

Harjoittelemme kielenkäyttöä kielenhuollon ja kirjoittamisen kautta: lähestymme sitä myös puheviestintäharjoituksilla.

Tutustumme nykyajan monikieliseen Suomeen ja monimuotoiseen suomeen.

Keskeiset sisällöt

 • kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa
 • kielen rakenteiden ja muiden merkityksiä rakentavien ilmaisutapojen analyysi, kielen metaforisuus
 • suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, kirjakielen normit, kehittäminen ja ohjailu, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, kielten elinvoimaisuus
 • kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä
 • kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely
 • informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen

SUORITUKSET

 • essee sukukielistä
 • kielenhuoltokoe
 • ”oppitunti” kieleen liittyvästä osa-alueesta
 • asiapuheen laatiminen ja arviointi
 • otsikkoaine
 • aineistoaine
 • kirjallisuustehtävä monikulttuurisuudesta
 • lukutaidon tehtävä
 • kirjoitustaidon tehtävä