ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN SEITSEMÄS KURSSI: PUHEVIESTINTÄTAIDOT

PUHEVIESTINNÄN KURSSISISÄLTÖ

TAVOITTEENA PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN OPISKELU, OMAN PUHEVIESTIJÄKUVAN HAHMOTTAMINEN JA PUHEROHKEUDEN KASVATTAMINEN

SISÄLLÖT

- PUHEVIESTINNÄN LAJIT
- VERBAALINEN JA NONVERBAALINEN VIESTINTÄ
- PUHEVIESTINNÄN TILANTEET
- PUHEVIESTINNÄN TAIDOT
- PUHEVIESTINNÄN KULTTUURIPIIRTEET


KURSSIN SUORITUS
- LÄSNÄOLO JA AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN
- OPPIMISPÄIVÄKIRJA ( TEHTÄVÄT JOKA TUNNIN JÄLKEEN)
- PÄÄTTÖKOE (PUHEENVUOROTEHTÄVÄ)

PUHVI-KOE : kaikilla puheviestintäkurssin suorittaneilla on mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen puhvi-kokeeseen ja näin suorittaa puheviestintädiplomi. Koe järjestetään helmikuussa, ja sen arvioi kaksi PUHVI-koulututettua opettajaa.
esiintymistaitojen arviointilomake