ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN NELJÄS KURSSI ÄI04: TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN

KIRJA-ARVOSTELUN TEKEMINEN

Arvostelu vaatii huolellista lukemista. Tee siis jo lukemisvaiheessa muistiinpanoja ! Arvostelu kirjoitetaan tueksi lukijoille: se voi innostaa lukemaan.

Tekstilajina arvostelu on subjektiivinen: se esittää kirjoittajansa arvion teoksesta. Kuten muissakin mielipideteksteissä, myös arvostelussa hyvät perustelut vakuuttavat.

1. Otsikoi omaa näkökulmaasi tukevasti.

2. Esittele teos aloituskappaleessa: kirjailija, teos, julkaisuvuosi. Kerro myös, miksi teos on herättänyt kohua.
Huomioi tässä yhteydessä ajallinen konteksti.

3. Kerro lyhyesti perusasioista: aiheesta, aikasuhteista, miljööstä, henkilöistä, juonesta. Kertoja, näkökulma ovat tärkeitä. Älä paljasta liikaa, varsinkin loppuratkaisu kannattaa jättää lukijan selvitettäväksi, korkeintaan voit luonnehtia esim. sanoilla odottamaton, arvattavissa oleva,yllättävä, jännittävä...

4. Teemaa kannattaa käsitellä kappaleen verran.

5. Arvioi teoksen taiteellista arvoa: miten hyvin se on kirjoitettu, mitä se antaa lukijalleen, miten teema nousee esille, miten lukijan kiinnostus säilyy. Onko jotain liikaa vai liian vähän? Jääkö se lukijan mieleen? Miksi? Entäpä kieli?
Arvioi teoksen vahvuuksia ja puutteita. Voit miettiä, millaiselle yleisölle teos sopii.

6. Jos kirjailija on ennestään tuttu, voi teosta verrata muuhun tuotantoon. Voi myös miettiä, millainen teos on suhteessa muihin samasta aiheesta kertoviin teoksiin.