ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN NELJÄS KURSSI ÄI04: TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN

ÄI4: TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN

ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen

Kurssilla syvennetään mediataitoja, tutkitaan tekstejä ja niiden ilmaisutapoja erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta ja opiskellaan argumentaatiotaitoja.

Keskeiset sisällöt

- vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot
- vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot
- tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, tiedon- ja tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -hallinta,viestinnän eettisyys
- sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, mediakritiikki
- kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuuden keinoja ja lajeja
- argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja puheenvuorojen harjoittelu