ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN KOLMAS KURSSI: KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA

ÄI03 KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA

ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti kaunokirjallisuuteen ja sen merkitykseen sekä , harjoitellaan kirjallisuuden tulkintaa ja opitaan nauttimaan lukemisesta.

Keskeiset sisällöt
- kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja muuttuvuus
- monitulkintaisuus, kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kaunokirjallisuudessa ja omissa teksteissä
- proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, erityisesti näytelmien ja runojen analyysi
- monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja taidekuvien erittelyä ja tulkintaa
- kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen
- tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen näkökulmasta


SISÄLLÖT

- kirjallisuuden käsitekoe
- lukutaidon tehtäväkokeet proosasta, draamasta ja lyriikasta
- kirjoittamisen koe
- kirjallisuusessee
- kielenhuoltokoe
- kirjallisuuskeskustelu