ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN KAHDEKSAS KURSSI v ÄI8:

KURSSISUUNNITELMA ÄI8: TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN

SISÄLLÖT:

- kriittinen, analysoiva lukeminen
- tekstitaitojen peruskäsitteiden kertaaminen
- tekstityypit
- hyvän vastauksen ominaispiirteet
- tekstin erittely
- tekstin tulkinta
- vastauksen rakenne
- satiiri, parodia, allegoria, ironia
- kielenhuollon perusongelmien korjaaminen
- puheviestintätaitojen harjoittaminen


SUORITUS:
- läsnäolo, aktiivinen osallistuminen, tehtävien tekeminen ajallaan
- kolme tekstitaitokoetta
- kirjallisuustehtävät
- preliminääri
- pieni puheenvuoro

KIRJALLISUUSTEHTÄVÄT

1. Kurssitehtävä s. 48: kirjallisuuskäsitteet kartalle
2. Kirjallisuusanalyysi