ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN KUUDES KURSSI v ÄI6:

KURSSISUUNNITELMA v ÄI6: KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI

SISÄLLÖT:

Suomen kieli: kielihistoria, ominaispiirteet, kielen rekisterit, kielen muutokset
Suomen kirjallisuus 1800-luvulta nykypäivään
Modernismi kirjallisuudessa

SUORITUS:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen
Ryhmäopetustuokio suomen kieltä koskevasta aiheesta
Paritehtävä suomalaisesta kirjallisuudesta
Tekstitaitokokeet 2-3 kpl
Aineet 1-2
vertaileva kirjallisuusessee kotimaisesta kirjallisuudesta