Äi1:KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN ENSIMMÄINEN KURSSI: TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI01

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN ENSIMMÄINEN KURSSI: TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS (ÄI 01)

Kurssisuunnitelma

Lukion ensimmäisellä äidinkielen kurssilla vahvistetaan opiskelijan taitoja kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana. Tekstien kriittinen lukeminen, tekstilajien ja tekstityyppien tunteminen, tiedon hankkiminen ja käsitteleminen sekä ryhmäviestintätaitojen kehittäminen muodostavat kurssin ytimen. Kirjallisuudessa perehdytään proosan, erityisesti novellin, erittelyyn ja tulkintaan.

SISÄLLÖT:

 • oman viestijäkuvan kehittäminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana
 • tekstin käsite ja tekstilajit
 • tekstin rakentuminen, tekstien tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen ja näkökulmien erittely sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun
 • tekstien monimuotoisuus ja moniäänisyys
 • proosan erittely ja tulkinta
 • tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot
 • tekstien referointi ja kommentointi
 • aineiston pohjalta kirjoittaminen
 • ryhmäviestintätaitojen kartuttaminen

SUORITUS:

 • läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen tunneilla, kotitehtävien tekeminen ajallaan valmiiksi
 • referaatti
 • lukupäiväkirja
 • kielenhuollon harjoitukset, testi
 • kirjallisuuskoe (proosatekstin erittely ja tulkinta)
 • otsikkoaine
 • aineistoaine
 • sähköinen kurssikoe (tekstilajit, tekstityypit)

MUISTA SEURAAVAT ASIAT:

Tarvitset

Särmä-oppikirjan, Särmä-tehtäväkirjan 1 ja Kielikirjan

kansion ja kansiopaperia

konseptipaperia kokeita ja aineita varten

Tehtävien palautukset

Huolehdi, että palautat tehtävät ajallaan. Oppimisen kannalta on olennaista, että teet heti tehtävän, kun uutta asiaa käsitellään. Osa tehtävistä palautetaan paperilla, osa sähköisesti pedanetin kautta.