8. Supervaltojen aikaan

Ryhmä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Rautaesirippu ja Trumanin oppi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lukekaa sivut 102–104 ja vastatkaa kysymyksiin
1. Mitä tarkoittaa rautaesirippu?

2. Selittäkää Trumanin oppi.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Marshall-apu

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lukekaa sivut 104–106 ja vastatkaa kysymyksiin.
1. Miksi Marshall-apua annettiin?

2. Ketkä sitä vastaanottivat?

3. Ketkä eivät ja miksi eivät?

4. Ketkä olivat suurimmat saajat - miksi?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kansandemokratiat

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lukekaa sivut 106–107 ja vastatkaa ryhmänä kysymyksiin.

1. Miten kansandemokratiat syntyivät?

2. Miten Jugoslavia erosi muista kansandemokratioista?

3. Mitä tarkoittaa Brezhnevin oppi?

4. Valitkaa yksi Itä-Euroopan maa ja selvittäkää, miten se muuttui kansandemokratiaksi.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Nato ja Varsovan liitto

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lukekaa sivut 107–109 ja vastatkaa kysymyksin.
1. Mitkä Euroopan valtiot kuuluvat nykyään Natoon?

2. Miten Venäjä suhtautuu Natoon?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake